RSU Juridiskās fakultātes

Kāzusa risināšana 2023

Vispārīgā informācija

Kāzusa risināšanas mērķis ir veicināt studentu izpratni par administratīvās atbildības likumu un tā interpretāciju, gatavojot studentus Valsts vienotajam jurista kvalifikācijas eksāmenam.

Piesaki komandu līdz 15. marta plkst. 12:00

Kā piedalīties? 
Līdz 15.03. izveido un piesaki savu komandu (2-3 cilvēku sastāvā) 

Pieteikumā iekļauj:

Dalībnieka/u vārds un uzvārds, studiju programma, studiju gadu un pārstāvēto universitāti

Atbildes uz kāzusa jautājumiem.

Informāciju nosūti e-pastā uz Janis.Grasis@rsu.lv, lai Tavas komandas dalība tiktu reģistrēta 


Kurš var piedalīties? 

Piedalīties var ikviens studējošais no Rīgas Stradiņa universitātes vai citām Latvijas universitātēm. Galvenais kritērijs – nokomplektēta komanda un atbildes uz kāzusa jautājumiem. Komandā var būt līdz 3 dalībniekiem.


Kā notiks kāzusa atbilžu izvērtēšanas fināls?

Šoreiz kāzusa atbildes klātienē izvērtēs komisija RSU telpās – 27.martā plkst. 14.30! Sīkāka informācija sekos pēc 15.marta, un tiks nosūtīta uz e-pastu no kura veici reģistrāciju.


Gandarījums un balvas 

Par piedalīšanos saņemsi pārsteiguma dāvanas, kā arī labākajām komandām specbalvas sarūpēs RSU Juridiskā fakultāte!

Jautājumu gadījumā raksti Tiesu izspēļu koordinatoram, RSU Juridiskās fakultātes dekānam – Jānim Grasim, e-pasts: Janis.Grasis@rsu.lv


Kāzuss

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP) 2022. gada 15. oktobrī no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta saņēma telefonogrammu par personu – Ansi – kurš Rīgas ielā, Rīgā, iekritis nekustamā īpašuma zālājā esošā nenoslēgtā caurulē un guvis traumas (galvas sasitumu, apakšžokļa sasitumu, kreisā augšstilba sasitumu, kreisā augšstilba muskuļa cīpslu bojājumu un labā apakšdelma sasitumu). Caurule nav bijusi noslēgta, norobežota vai kāda citā veidā izcelta un norobežota, lai to varētu ieraudzīt. Zemesgabals ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā un nodots apsaimniekošanā SIA “Mēnestiņš, pamatojoties ar pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp SIA un pašvaldības Īpašuma departamentu.

Ievērojot saņemto informāciju, atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 116. panta 1. punktā noteiktajam RPP 2022. gada 15. oktobrī uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 8.punktā noteikto prasību neievērošanu. Administratīvā pārkāpuma procesa laikā tika konstatēts, ka caurule zālājā savulaik tikusi ievietota pirms Ziemassvētkiem egles kāta (stumbra) ievietošanai.

Ievērojot Noteikumu 3.1. apakšpunktā noteikto, par pie atbildības saucamo personu atzīts SIA “Mēnestiņš”.

RPP 2022. gada 17. oktobrī saņemts Anša iesniegums par to, ka 2022. gada 15. oktobrī Rīgas ielā, Rīgā, viņš ir iekritis zālienā esošā nenoslēgtā metāla caurulē, kā rezultātā Ansim radies kaitējums, gūtas fiziskas traumas.

RPP informēja Ansi, kuram ir radīts kaitējums, par iespēju iesniegt iesniegumu un izteikt lūgumu atzīt sevi par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā: elektroniski uz e-pastu rpp@riga.lv vai papīra veidā rakstiski, izmantojot pasta pakalpojumus.

Administratīvā pārkāpuma process pret SIA “Mēnestiņš” tika izbeigts 2023.gada 3.janvārī, lēmums tika paziņots 2023.gada 6.janvārī uz SIA “Mēnestiņš” oficiālo elektronisko adresi.

2023.gada 23.februārī Ansis nolēmis sūdzēties par to, ka administratīvā pārkāpuma process ir izbeigts bez soda piemērošanas SIA “Mēnestiņš”.

         1. Administratīvā pārkāpuma process tika izbeigts. Kuras personas ir tiesību subjekti šajā procesā?
         2. Vai Ansim ir tiesības iesniegt sūdzību par procesa izbeigšanu, kur un kādā termiņā?
         3. Kur Ansis vēl var sūdzēties par RPP darbinieka rīcību, izbeidzot administratīvā pārkāpuma procesu, un par ko?
         4. Kādā tiesā skatīs Anša prasību par kaitējuma atlīdzināšanu? Kāda procesa ietvaros tas tiktu vērtēts?
         5. Kad dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu?
Izmantojamie avoti:
         • Administratīvās atbildības likums
         • Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”
         • Paziņošanas likums
         • Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
         • Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums
         • Civilprocesa likums
         • Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums